Whatman 沃特曼 尼龙膜(Nylon膜)

Whatman 沃特曼 尼龙膜(Nylon膜)

高质量的尼龙膜适用于过滤水溶液和大多数有机溶液,广泛应用于生物学样品准备以及其他膜不适合或很难用的过滤。

尼龙膜亲水性好,无需润湿剂,润湿剂在过滤水溶液时会被萃取。尼龙膜柔韧性好、耐用、抗撕扯,能在135℃下高温灭菌。

Whatman 沃特曼 尼龙膜(Nylon膜)

  • 名称 : Whatman 沃特曼 尼龙膜
  • 型号 : 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002
  • 特点 : Whatman 沃特曼 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002
Whatman 沃特曼 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

Whatman 沃特曼 尼龙膜(Nylon膜)   详细描述

应用
·组织培养基、微生物介质、缓冲溶液和溶解过滤
·过滤水和有机流动相
·真空泵排气

技术参数-尼龙膜
孔径 0.2um 0.45um 0.8um
厚度 150-187um 150-187um 137-200um
纤维释放
起泡点 40-49psi 34-42psi >13 psi
水流速@5 psi >50mL/min >60mL/min >180mL/min
可耐zui高温度 135℃ 135℃ 135℃
订货信息-尼龙膜
尺寸(mm) 孔径(um) 货号 数量/包
13 0.2 7402-001 100
13 0.45 7404-001 100
25 02 7402-002 100
25 0.45 7404-002 100
47 0.2 7402-004 100
47 0.45 7404-004 100
47 0.8 7408-004 100
90 0.2 7402-009 50
90 0.45 7404-009 50
Whatman 沃特曼 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002
7402-001, 7402-002, 7402-004, 7402-009, 7404-001, 7404-002, 7404-004, 7404-009, 7408-004, 7410-004
 产品名称描述   市场价(RMB) 货期 计量单位
whatman 尼龙膜 NYL 13MM 0.2uM 100/PK 7402-001 ¥691.00 4-6周 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 25MM 0.2uM 100/PK 7402-002 ¥751.00 4-6周 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 47MM 0.2uM 100/PK 7402-004 ¥1,096.00 现货 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 90MM 0.2uM 50/PK 7402-009 ¥1,344.00 现货 盒=50片
whatman 尼龙膜 NYL 13MM 0.45uM 100/PK 7404-001 ¥691.00 4-6周 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 25MM 0.45uM 100/PK 7404-002 ¥797.00 4-6周 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 47MM 0.45uM 100/PK 7404-004 ¥1,142.00 现货 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 90MM 0.45uM 50/PK 7404-009 ¥1,419.00 现货 盒=50片
whatman 尼龙膜 NYL 47MM 0.8uM 100/PK 7408-004 ¥1,224.00 4-6周 盒=100片
whatman 尼龙膜 NYL 47MM 1.0uM 100/PK 7410-004 ¥1,179.00 现货 盒=100片