whatman定量滤纸–硬化低灰定量滤纸

         Hardened Low Ash Grades硬化低灰定量滤纸
硬化低灰滤纸经强酸处理具有高湿强度和化学抗性。这些滤纸特别适用于布氏漏斗过滤。其坚韧光滑的表面易于回收沉淀物。

Grade 50 : 2.7μm     Whatman滤纸中最薄的一种,流速慢、颗粒保留性能好。硬化的表面有效地防止
了纤维的脱落。

Grade 52 : 7μm     常规过滤用硬化滤纸,保留能力和流速中等。用于布氏漏斗或Whatman三件套过滤漏斗效果最佳。

Grade 54 : 20-25μm     用于粗颗粒和凝胶状沉淀物的快速过滤。高湿强度适合于真空快速抽滤难滤物质。

订货信息-硬化低灰定量滤纸

                       圆片硬化低灰定量滤纸         圆片硬化无灰定量滤纸

                       目录号                                      目录号

直径(mm)Grade 50  Grade 52  Grade 54  Grade 540  Grade 541 Grade 542     数量/包装

21                  –               –               –               1540-321    –                –                    100

24                  –               –               –               1540-324    –                –                    100

42.5              1450-042  –               –               1540-042   1541-042   –                    100

47                  –               –               –                –                1541-047   –                    100

55                1450-055   –              1454-055  1540-055   1541-055   1542-055      100

70                1450-070  1452-070 1454-070  1540-070   1541-070   1542-070      100

90                1450-090  1452-090 1454-090  1540-090   1541-090   1542-090      100

110              1450-110  1452-110 1454-110  1540-110   1541-110   1542-110      100

125              1450-125  1452-125 1454-125  1540-125   1541-125   1542-125      100

150              1450-150  1452-150 1454-150  1540-150   1541-150   1542-150      100

185              1450-185  –               1454-185  1540-185   1541-185   1542-185      100

240              1450-240  1452-240 1454-240  1540-240   1541-240   1542-240      100

320              1450-320  –               1454-320  –                 1541-320   –                    100

400              –                –                –               –                 1541-400   –                    100

500              –                –               1452-500  –                  –                –                    100

SurfaceWipes

Smear Tab   1450-993  –                 –              –                  –                 –                   100

方片

46cmx57cm  –               –               1454-917  –                 1541-917    –                   100